full screen background image

 

 

 

 

 

§1 Organizator

 

1. Organizatorem cyklu imprez "Gmina Sztutowo na sportowo" jest Urząd Gminy w Sztutowie.
2. Wykonawcą Organizacja Imprez Sportowo-Rekreacyjnych "Press To Play" Krzysztof Szostak.

 

§2 Cel i uczestnicy rozgrywek

 

1. Celem turniejów "Gmina Sztutowo na sportowo" jest promocja Gminy Sztutowo oraz propagowanie aktywności ruchowej podczas wypoczynku.

 

2. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni, turyści jak i mieszkańcy gminy Sztutowo,
pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Biurze Zawodów oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

 

§3. Uczestnictwo

 

1. Turnieje organizowane są w okresie letnich wakacji szkolnych, w terminach wyznaczonych przez organizatora i zapisanych w kalendarzu.

2. Zespół Piłki Nożnej Plażowej składa się z max. z 7 zawodników minimalnie 5, zgłoszonych przed rozgrywkami w Biurze Zawodów.

3. W trakcie jednego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół pod rygorem utraty punktów walkowerem dla drużyny przeciwnej.

4. Kapitan ma obowiązek dostarczyć przed turniejem do Biura Zawodów czytelnie wypełnioną listę zawodników zawierającą, imię, nazwisko oraz czytelne podpisy wszystkich zawodników. Nie podpisanie listy przez zawodnika wyklucza jego udział w turnieju. Lista stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

5. W razie nieprawidłowego lub nieczytelnego zgłoszenia bądź braku w/w danych organizator ma prawo nie dopuścić do rozgrywek zawodnika bądź całej drużyny.

 

§4 Punktacja

 

1. Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry - 3 pkt.
2. Za zwycięstwo po dogrywce lub rzutach karnych - 2 pkt.
3.
Porażka w meczu - 0 pkt
4. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych zdobytych punktów.
5.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decyduje kolejno:

-większa ilość strzelonych bramek

-mniejsza ilość bramek straconych

-bezpośrednie wyniki między zainteresowanymi drużynami

-mniejsza ilość czerwonych kartek w turnieju

-mniejsza ilość żółtych kartek w turnieju

-losowanie
6. We wszystkich meczach musi zostać wyłoniony zwycięzca w zależności od turnieju sędzia może zarządzić dogrywkę 3 minuty bądź rzuty karne, wykonywane do pierwszego niestrzelonego.
7. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

 

§5 System rozgrywek


1. System rozgrywek ustala organizator po zakończeniu zapisów do turnieju, turniej może być rozgrywany systemem grupowym, pucharowym bądź brazylisjkim(podwójne K.O)

 

2. Drużyny w turnieju mogą być rozstawione na podstawie wyników poprzednich turniejów jak i rozgrywek krajowych, o sposobie rozstawienia i ilości drużyn decyduje Biuro Zawodów przed dokonaniem losowania.

 

§6 Przepisy gry

 

1. Zawody odbywają się na boisku do Piłki Nożnej Plażowej.

2. Bramka: wymiary 2.2 x 5.5 m

3. Mecze rozgrywane będą piłką do Piłki Nożnej Plażowej.

4. Czas gry ustala organizator na podstawie systemu rozgrywek oraz ilości drużyn.

5. Zespół liczy 5 zawodników( w tym bramkarz) i max 1 rezerwowy(w turniejach sztandarowych max 2).

6. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian.

7. Podczas turnieju wskazane jest aby drużyny posiadały jednolite koszulki z numerami na plecach.

8. Drużyna nie posiadająca własnych koszulek z numerami ma obowiązek grać w koszulkach przygotowanych przez Organizatora.

9. W trakcie spotkania stosuje się przepisy gry w Beach Soccer dostępne na stronie www.fifa.com

10. Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w Regulaminie w drodze indywidualnej decyzji może zostać zdyskwalifikowany z dalszego uczestnictwa w turnieju.

11. Każde zawody prowadzone będą przez sędziego wyznaczonego przez Organizatora.

 

 

§7 Zgłoszenia

 

 

1. Zgłoszenie drużyny powinien dokonać kapitan drużyny który musi podpisać formularz zgłoszeniowy.

2. Zgłoszeń można dokonać w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem turnieju do momentu ogłoszenia zakończenia zapisów.

3. Nie obowiązuje limit drużyn, każda drużyna która zgłosi się do turnieju z zastrzeżeniem 7.1 weźmie udział w rozgrywkach.

4. Kapitan oraz kązdy zawodnik wypełniając formularz jednocześnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia regulaminu Sztutowskiego Lata 2015.

 

 

§8 Protesty i odwołania

 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego i Biuro Zawodów w trakcie ich trwania.
2. Protesty będą rozpatrywane, jeżeli zostaną złożone tego samego dnia, w którym zaistniała dana sytuacja konfliktowa.

3. Decyzje podjęte przez sędziego w czasie trwania meczu nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne.

4. Decyzje podjęte przez Organizatora nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i obowiązują z chwilą ogłoszenia.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną plażową Sędziemu Głównemu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich rozgrywek piłki nożnej plażowej w ramach Sztutowskiego Lata 2015.

 

WSPIERAJA NAS:

 

kojak1

 

kojak2

© 2019 Gmina Sztutowo na sportowo   |  Joomla Templates by Joomzilla.com
Back to Top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!